Samarbete mellan SFF och F 10 kamratförening har lett till att SFF medlemmar
ges tillfälle att bevista evenemanget den 10 september till samma rabbaterade
kostnad som KF medlemmar.

F10 10sept